System Clean profesionalni čistilni stroji po ugodni ceni! Imate vprašanje? 041 632 903 - System Clean

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.system-clean.eu so sestavljeni na podlagi trenutno veljavne zakonodaje, in sicer: Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Obligacijskega zakonika (OZ) ter drugih zakonskih in podzakonskih predpisov.

S spletno trgovino www.system-clean.eu (v nadaljevanju »trgovina«, »spletna trgovina«, »www.system-clean.eu«) upravlja podjetje Total System d.o.o., Popovičeva ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »prodajalec«, »podjetje«, »ponudnik«, »Total System d.o.o.«).

S temi splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine www.system-clean.eu, pravice in dolžnosti uporabnika in spletne trgovine ter poslovno razmerje med Total System d.o.o. kot prodajalcem in hkrati upravljavcem spletne trgovine ter kupcem in uporabnikom spletne trgovine.

Uporabnika kot kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, ko dokončno odda naročilo. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku dosegljivi v levem spodnjem delu spletne trgovine z oznako »Pogoji poslovanja«, vsakokrat ob neposredni oddaji naročila z obveznostjo plačila, kjer je uporabnik izrecno opozorjen, da se s klikom na gumb »oddaj naročilo z obveznostjo plačila« strinja z njimi. Splošni pogoji poslovanja pa so uporabniku na vpogled tudi na podjetju Total System d.o.o., in sicer na naslovu: Popovičeva ulica 8, 1000 Ljubljana.

O podjetju Total System d.o.o. in spletni trgovini System Clean

Firma: TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in zastopanje d.o.o
Sedež: Popovičeva 8, Ljubljana
Poslovni naslov: Popovičeva 8, Ljubljana
Telefon: 01 565 34 98
Elektronska pošta: info@total-system.si
Matična številka: 5608210000
Ident. Št. za DDV: SI34516077
Vpis v sodni register: vložna št. 1/17097/00
Šifra glavne dejavnosti (SKD): 81.210
Osnovni kapital: 29.210,00 eur
Transakcijski račun: SI560400 1004 9809 392

Splošni pogoji

S splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine System clean bodo prodajni pogoji med prodajalcem in vsakokratnim kupcem jasno definirani, določeno bo tudi delovanje spletne trgovine System clean. Po pogodbi se za kupca smatra vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup na spletni strani System Clean, ne glede na to, ali gre za fizično osebo/potrošnika ali ne.

Objavljeni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in veljajo za vse uporabnike te spletne strani.

Z uporabo te spletne strani in z registracijo v spletno trgovino System clean uporabnik sprejema vse splošne pogoje poslovanja spletne trgovine System clean in potrjuje, da je z njimi seznanjen, in da se z njimi strinja. Če se s temi pogoji ne strinja, prodajalec predlaga, da kupec spletne trgovine System clean ne uporablja.

Upravljalec spletne trgovine System Clean je družba TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in zastopanje d.o.o., Ljubljana, skrajšana firma Total System d.o.o., davčna številka: SI 34516077, matična številka: 5608210000, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod zaporedno številko vpisa 11709700.

Predmetni splošni pogoji ponudnika predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med ponudnikom in kupcem, ter se nanašajo na vsako naročilo, ponudbo, predračun in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med ponudnikom in kupcem.

S temi splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine System clean , pravice in dolžnosti uporabnika oz. kupca  in spletne trgovine ter poslovno razmerje med Total system d.o.o. kot prodajalcem in hkrati upravljavcem spletne trgovine System clean, ter kupcem in uporabnikom spletne trgovine. Splošni pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo ali spremenijo, zato naj jih kupec prebere ob vsakem nakupu. Vsaka dopolnjena ali spremenjena verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine System clean se datira, in na podlagi tega ponudnika in kupca zavezujejo tisti pogoji poslovanja, ki so bili objavljeni v času oddaje naročila.

Ponudnika in kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, ko dokončno odda naročilo.

Uporabnik spletne trgovine so lahko pravne in fizične osebe (kupec, ki uporablja blago izven njegove poklicne dejavnosti).

Strankam je omogočeno, da ob nakupu izdelka ustvarijo uporabniški račun z geslom.

Postopek nakupa:

Kupec s klikom >>v košarico<< doda željen izdelek v nakupovalno košarico. V košarico lahko odda željeno število izdelkov. Ko kupec konča z izbiranjem izdelkov, se klikom na gumb >>na blagajno<< dostopa do obrazca o naročilu (podatki o plačilu, naročilu, naslovu, izbiri načina plačila in dostave ter oddaji naročila).

Kupoprodajna pogodba je sklenjena po oddanem naročilu, kupec pa prejme povzetek naročenih izdelkov. Kupec lahko poslano naročilo po telefonu ali elektronski pošti prekliče v roku ene ure po oddanem naročilu. Po preteku predpisanega časa, preklic naročila ni možen.

Kupcu so na spletni strani ponudnika na voljo podatki o statusu in vsebini naročila.

Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudkom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije:

– identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, matična številka),

– kontaktne podatke, za hitrejšo in bolj učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

– bistvene značilnosti blaga

– pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave),

– vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo       davke in stroške prevoza,

– način plačila in dostave,

– časovno veljavnost ponudbe,

– rok,  v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in       koliko stane kupca odstop od pogodbe,

– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba izdelkov

Ponudba spletne trgovine System clean se zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta ažurira in hitro in pogosto spreminja.

Cene izdelkov

V spletni trgovini System clean se naročila izvajajo v slovenskem jeziku, preko spleta 24 ur na dan 7 dni v tednu, artikli se izbirajo in naročajo iz seznama artiklov na spletni strani. Vsi artikli iz seznamov spletne trgovine System clean so na voljo do odprodaje zalog. Akcijske cene so lahko dodatno označene.

Kjer je ob artiklu izpisana samo ena cena, pomeni, da sta spletna cena in redna cena enaki.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene so izražene v evrih (€) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV). Prodajalec je davčni zavezanec. Kupec plača blago na podlagi predračuna, vplačana sredstva po predračunih se ne obrestujejo.

 

Kljub zagotavljanju najbolj ažurnih in točnih podatkov, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati bo prodajalec kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Cena izdelka, vrednost DDV-ja in strošek poštnine so razvidni v nakupovalni košarici, še preden zaključite naročilo.

 

Načini plačila na spletni trgovini System Clean

Naročeno blago je potrebno predhodno plačati preko nakazila na TRR ponudnika. Predplačilo mora biti plačano najkasneje v roku osmih dneh od dne, ko je bilo naročilo oddano.
Podatki za nakazilo:
Total system d.o.o.
Popovičeva 8
1000 Ljubljana

IBAN: 0400 1004 9809 392
BIC/SWIFT: KREKSI22

NAČINI PLAČILA ZA PRAVNE OSEBE: postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, razlika je le, da izberete opcijo račun na podjetje in potrdite strinjanje s pogoji poslovanja.

Dostava

Blago dostavljamo le na območju Slovenije. Vplačana sredstva po predračunih se ne obrestujejo.

Naročeno blago bo dostavljeno na naslov, katerega je določil kupec. Možen je osebni prevzem na sedežu podjetja Total System d.o.o. Popovičeva ulica 8, Ljubljana

Dostava se praviloma poteka v dopoldanskih urah. Če kupec poslane pošiljke ne more prevzeti ob dogovorjenem času, bo dostavljalec pustil pisno obvestilo za prevzem pošiljke na lokalni izpostavi pogodbenega partnerja za dostavo pošiljk. Rok za dostavo pošiljk je določen v pogodbenikovih splošnih pogojih.

Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko spletne trgovine System clean ali če zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

Prodajalec oziroma njegova pooblaščena dostavna služba si pridržuje pravico na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika naročenih izdelkov (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovi, da se artikli izročijo pravemu naročniku. Prevzem poteka skladno s pogoji poslovanja pooblaščene dostavne službe.

Cene artiklov ne vključujejo stroškov dostave, so pa le-ti navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila in nadalje tudi na računu.

Dobavni rok

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dostavil blago v najkrajšem možnem dobavnem roku.

 

Dobavni rok je različen, praviloma pa je do 3 delovnih dni od datuma naročila za artikle, ki so na zalogi. Za izdelke, ki jih v času naročila ni na zalogi, se dobavni rok ustrezno podaljša, o tem pa prodajalec kupca obvesti po elektronski pošti ali po telefonu. Če se kupec ne strinja z dobavnim rokom,  ima pravico takoj odstopiti od naročila.

 

V primeru naročila s plačilom po predračunu je blago odposlano po prejemu nakazila zneska kupnine na TRR prodajalca.

 

Če  prodajalec v dogovorjenem roku odpošlje naročene artikle, ni odgovoren za zamudo, nastalo iz razlogov na strani pogodbenega partnerja za dostavo pošiljk.

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

 

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani, odposlani nepoškodovani in v originalni embalaži.

Rok za uveljavljanje garancije je napisan na garancijskem listu, ki ga kupec prejme ob sklenitvi prodajne pogodbe oziroma prejemu artiklov. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka potrošniku. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji, navedeni na garancijskem listu. Prodajalec se zavezuje, da bo v roku 45 dni izdelek popravil, drugače se mu zagotovi enako nov izdelek.

Garancija ne velja v primerih:

– posega v izdelek, katerega ni opravila pooblaščena oseba,

– predelave izdelka,

– vidna poškodba izdelka (bodisi zaradi padca ali namerne poškodbe)??,

– če kupec ni ravnal v skladu z navodili za uporabo izdelka.

 

Kupec je dolžan artikel, ki ga je prodajalcu izročil v garancijko ali drugačno obravnavo po zaključku obravnave prevzeti. Prevzame ga na prevzemnem mestu, kjer ga je osebno izročil prodajalcu. V primeru, da ga je kupec poslal po pošti, pa mu bo arikel vrnjen na naslov za dostavo. Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave, ter ga pozove na prevzem artikla. Kupec ga je dolžan prevzeti v rok 14 dni od dneva obvestila. Če kupec artikla ne prevzame v navedenem roku, se artikel izroči v hrambo prodajalca na naslov njegovega skladišča. Prodajalec bo artikel hranil v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Prodajalec je upravičen za to obdobje zaračunati stroške skladiščenja (5,50 € na dan) in pravico do povračila ostalih stroškov za ohranitev artikla.

 

Po izteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec artikel proda preko spletne strani systemclean.si in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. Prodajalec bo 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvestil o nameravani prodaji artikla, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o višini preostanka kupnine na TRR kupca.

Stvarne napake in reklamacije

Če kupec meni, da kupljeni artikli že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, je dolžan o stvarni napaki obvestiti prodajalca najkasneje v dveh mesecih od nakupa izdelka.

 

Opredelitev stvarne napake:

– izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;

– izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero kupec kupuje, ki pa je bila      prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

– izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

– če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

 

Kupec bo v obvestilu natančno opisal napako in prodajalcu omogoči, da artikel pregleda. Prodajalec bo stvarne napake in reklamacijo reševal v skladu z določbami Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Pritožbe in reklamacije na artikle lahko kupec sporoči na elektronski naslov info@system-clean.eu ali na telefonsko številko 041 632 903

Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Garancija in stvarne napake

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Varovanje osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke uporabnikov in kupcev varoval, obdeloval  in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Spletna stran za naročilo artiklov in prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani. Prodajalec bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca, ne odgovarja pa za morebitno krajo podatkov, razen če ta izhaja iz malomarnega ravnanja prodajalca.

 

Prodajalec za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh uporabnikov spletne trgovine System clean, pri registriranih članih pa tudi: ime in priimek, elektronski naslov, kontaktna telefonska številka, faks številka, naslov prebivališča in naslov za dostavo, čas in datum registracije, arhiv komunikacije s prodajalcem.

 

Prodajalec bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

 

Prodajalec bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da prodajalec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupih za prej navedene namene.

 

Družba Total System d.o.o.  in v njej zaposlene  in pooblaščene osebe upravljajo z zbirko osebnih podatkov. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb upravljavec lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.

 

Za varovanje osebnih podatkov odgovarja tudi uporabnik oz. kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema.

 

Šteje se, da uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine System clean in z zaključeno registracijo daje izrecno osebno privolitev za uporabo in obdelavo njegovih osebnih podatkov. Na podlagi te njegove privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, določene v tej točki.

 

Uporabnik oz. kupec s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja potrjuje tudi, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Komunikacija

Prodajalec bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

 

Oglasna elektronska sporočila prodajalca bodo vsebovala naslednje sestavine:

 

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo prodajalec izrecno spoštoval.

Ocena in mnenja uporabnikov

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije artiklov, ki jih uporabniki oziroma kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Prodajalec omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik trgovine. Prodajalec bo mnenja oziroma prispevke, ki so kakorkoli žaljivi ali po mnenju prodajalca ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem, po pregledu izbrisal. Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s temi pogoji in prodajalcu dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Prodajalec ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu prodajalca, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice izključno in časovno neomejeno prenaša na prodajalca.

Odveza odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla oziroma bo kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 

Prodajalec si prizadeva zagotoviti ustrezne fotografije za vse prodajne artikle na spletni strani, a kljub temu so te le simbolične. V primeru morebitnih razlik med fotografijo in dejanskim artiklom, to ne vpliva na specifikacijo samega artikla. Morebitni dekorativni predmeti na fotografiji niso vključeni v ponudbo in niso predmet naročila. Gradivo (fotografije, priponke in ostalo) so avtorsko zaščitene in so v lasti proizvajalca oz. pooblaščenega partnerja za posamezne blagovne skupine.

 

Prodajalec ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo uporabniki. Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

Navodila za izvedbo nakupa / naročila

Kupcem oz. uporabnikom je omogočeno, da pred nakupom izdelka ustvarijo uporabniški račun z geslom in s tem pridobijo uporabniško ime, ki ga sami določijo ravno tako tudi geslo, ki ga kupec/ uporabnik določi sam. Registriranemu uporabniku ob nadaljnjih prijavah v spletno trgovino System clean ne bo potrebno ponovno vnašati zahtevanih osebnih podatkov. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa .  Če želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek poslati na info@system-clean.eu. Sprememba bo izvedena isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan, o tem bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

Postopek nakupa:

Uporabnik izdelke išče po kategorijah izdelkov, lahko uporabite tudi možnost iskanja po celi trgovini in sicer tako, da v iskalnik vpišete besedo, ki pomeni delni naziv artikla ali pa je uporabljena v opisu artikla, ki ga iščete. (na kakšen način bodo kupci lahko iskali izdelke???’)

Uporabnik s klikom >>v košarico<< doda željen izdelek v nakupovalno košarico. V košarico lahko odda željeno število izdelkov. Če želi preveriti izbrane artikle, to lahko stori s klikom na »Moja košarica«. Ko kupec konča z izbiranjem izdelkov, se klikom na gumb >>na blagajno<< dostopa do obrazca o naročilu (podatki o plačilu, naročilu, naslovu, izbiri načina plačila in dostave ter oddaji naročila). Na tej točki se bo uporabnik opredelil ali bo nakup opravil kot »Gost« ali kot »Registrirani uporabnik«.

S klikom »V košarico« kupec izjavlja, da je poslovno sposoben in, da je skladno z zakonom starejši/starejša od 18 let.

Pred nakupom morate posredovati zahtevane kontaktne podatke, ki jih spletna trgovina System clean potrebuje za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka:

 • Ime in priimek/ naziv pravne osebe
 • Naslov prebivališča/sedež pravne osebe
 • Matično in davčno številko pravne osebe
 • Naslov za dostavo
 • Kontaktno osebo
 • Veljavno telefonsko številko
 • Elektronski naslov

Če je bilo naročilo uspešno izvedeno, se vam bo na spletni strani izpisal tekst »Naročilo je bilo uspešno oddano«.

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki sklenjena po oddanem naročilu, ko kupec na elektronski naslov prejme povzetek in podrobnosti naročenih izdelkov. Po oddaji naročila boste tako na elektronski naslov, ki ste ga vnesli ob naročilu, prejeli elektronsko pošto (z naslovom: Potrditev prejema naročila), s podrobnostmi svojega naročila, ter z obvestilom, da je naročilo oddano in zabeleženo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji zavezujoči in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. V omenjenem elektronskem sporočilu boste seznanjeni tudi s pravico do odstopa od pogodbe (velja samo za potrošnike, to je kupce fizične osebe), ter s tem, kam se lahko obrnete v primeru zamude pri dostavi in kam v primeru pritožbe.

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca in je kupcu »registriran uporabnik« dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupcu »gost« je kupoprodajna pogodba dostopna v primeru, da se obrne na kontaktno osebo prodajalca na elektronski naslov info@system-clean.eu ali telefonsko številko 041632903.  Hrani se za čas, potreben za hrambo tovrstnih listin, skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Kupec lahko poslano naročilo po telefonu ali elektronski pošti prekliče v roku ene ure po oddanem naročilu. Po preteku predpisanega časa, preklic naročila ni možen. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudkom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Registriranemu uporabniku so na spletni strani ponudnika na voljo podatki o statusu in vsebini naročila.

Registriranemu uporabniku so na spletni strani spletne trgovine System clean vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. Prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču, je le-ta izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do prodajalca. Preko elektronske pošte prodajalec kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči prodajalcu, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo preklical. Če dobavitelj prodajalcu ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka enega meseca od dneva oddaje naročila, lahko prodajalec naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.

 

Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

 

Oddana naročila se obdelujejo vsak delovni dan, to je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, in sicer po vrstnem redu oddanih naročil.

 

Nakup, opravljen preko spletne strani spletne trgovine System clena, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije.

Napaka pri oddaji naročila

Če kupec na svoj elektronski naslov ne prejme elektronskega sporočila o vseh podatkih glede spletnega naročila, ki jih je navedel v nakupovalni košarici, obstaja možnost, da je navedel napačen elektronski naslov.

V tem primeru kupca prosimo, da nas konktaktira v čimkrajšem možnem času na elektronski naslov info@system-clean.eu ali pa pokliče na telefonsko številko 041 632 903.

Pravica od odstopa od nakupa in vračilo blaga

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani, odposlani nepoškodovani in v originalni embalaži.

V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima kupec pravico, da v roku 14 dneh po prejemu izdelkov ponudniku sporoči (na e-naslov: info@system-clean.eu) , da  odstopa od pogodbe, brez da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Možnost odstopa od pogodbe ne velja za pravne osebe.

Kupec mora vrniti izdelek nepoškodovan, v nespremenjeni količini in nepoškodovani embalaži, razen če so izdelki uničeni, poškodovani, pokvarjeni, izgubljeni, so na njih vidni znaki uporabe oziroma poškodbe ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec, z ustrezno izpolnjenim obrazcem za odstop od pogodbe. Možnost vračila blaga ne velja za izdelke, katerim je potrošnik odprl varnostni pečat oz. odstranil originalno embalažo.

Potrošnik  blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe oziroma vračila in odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je le-ta posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga. Odstopni izjavi mora priložiti kopijo računa in navesti podatke o transakcijskem računu, na katerega bo lahko prodajalec vrnil že plačano kupnino.

Kupec nosi dostavne stroške vračila. Kupec lahko artikel pošlje po pošti na naslov prodajalca ali ga osebno prinesene na prevzemno mesto. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Vrnjene izdelke morate vrniti ponudniku najkasneje v 30 dneh od odstopa pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga. Prodajalec v štirinajstih (14) dneh od prejema blaga vrne celotno kupnino.

 

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko prodajalec potrošniku ponudi odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Neprevzem paketov

Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in pošiljanja/vračanja artiklov podjetju, saj pogodbe – naročila ni prekinil.

 

Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik oziroma kupec pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov info@system-clean.eu ali pisno na naslov Total System d.o.o., Popovičeva ulica 8, Ljubljana. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Prejem pritožbe bo prodajalec v petih delovnih dneh potrdil in sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Podjetje Total system d.o.o. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje sporov (SRPS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Back to Top
Product has been added to your cart